Aktuálne
Ročník 2017/2018

1. miesto: Hyperurikemia a jej tajomstvo Výskum vplyvu hyperurikémie na epitelarnu výstelku ciev, súvis so vznikom artériovej sklerózy a zásadná otázka- je nutne liečiť asymptomatickú hyperurikémiu, čo sa deje v našom tele keď máme zvýšené hladiny kyseliny močovej? Na to všetko sa pokúsime dať odpoveď v našom výskume hyperurikémie.   2. miesto: Prírodný peeling Návrh […]

Veda očami mladých
Veda očami mladých

Bratislava, 8. júna 2018 – Žiaci stredných odborných škôl si vyskúšali vedu v praxi. Svoje práce prezentovali na pôde Slovenskej akadémie vied na záverečnej konferencii programu Veda má budúcnosť, ktorá zakončila siedmy ročník vzdelávacieho programu, ktorý si kladie za cieľ zatraktívniť prírodovedné a technické predmety u žiakov.

Veda očami mladých 2018

Bratislava, 8. júna 2018 – Žiaci stredných odborných škôl si vyskúšali vedu v praxi. Svoje práce prezentovali na pôde Slovenskej akadémie vied na záverečnej konferencii programu Veda má budúcnosť, ktorá zakončila siedmy ročník vzdelávacieho programu, ktorý si kladie za cieľ zatraktívniť prírodovedné a technické predmety u žiakov. Prečítajte si tlačovú správu.

Veda v praxi – SSOŠ veterinárná Bratislava & CEM
Veda v praxi – SSOŠ veterinárná Bratislava & CEM

V pondelí 28. mája sa študenti stredné odborné škôly veterinárnej pozreli na vedecké pracovisko SAV do Centra experimentálnej medicíny. Študenty privítal riaditeľ CEM RNDr. Michal Dubovický, CSc.. Ďalej pre nich vedeckí pracovníci pripravili dve odborné prednášky a na záver mali možnosť prehliadnuť zaujímavé laboratóriá tohto špičkového pracoviska.

HR bloky programu Veda má budúcnosť v Bayeru
HR bloky programu Veda má budúcnosť v Bayeru

V stredu 14. a vo štvrtok 15. februára sa školy zapojené do programu Veda má budúcnosť – SOŠ chemická, SŠ zdravotnícka, SSPS veterinárne, zišli na druhom stretnutí v Bayeru na workshope venovanému písaní životopisu, motivačného listu a pracovnému pohovoru. Študenti sa počas stretnutia dozvedeli celú radu veľmi užitočných a praktických rád. Po tomto stretnutí vedia, […]

Súťaž Veda očami mladých 2018
Súťaž Veda očami mladých  2018

Súťaž je určená pre všetky školy zapojené do programu Veda má budúcnosť, súčasné aj minulé. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci školy. Prečítajte si popis súťaže. Prihlaska do súťaže.

Deň vo firme – SOŠ chemická, SŠ zdravotnícka, SSPŠ veterinárna
Deň vo firme – SOŠ chemická, SŠ zdravotnícka, SSPŠ veterinárna

V piatok 8. decembra. 2017 vyrazili študenti na exkurziu do spoločnosti Bayer. Tá sa konala v priestoroch firmy Bayer, kde sa študenti zoznámili s tým, ako spoločnosť funguje, kde pôsobí a čo všetko sa pod značkou Bayer skrýva.   Tento rok bola pre študentov pripravená novinka – študentka medicíny prostredníctvom videomapingu na figuríne popisovala, čo […]

Predstavenie projektu – SSOŠ veterinárna & Bayer
Predstavenie projektu – SSOŠ veterinárna & Bayer

1. 12. 2017 sa konalo predstavenie projektu študentom Súkromné stredné odborné školy veteriárne z Bratislavy. Študenti sa zoznámili s obsahom programu Veda má budúcnosť. Dozvedeli sa, čo ich všetko v rámci školského roku čaká a taktiež viac o študentskej súťaži, ktorej sa môžu zúčastniť. V neposlednej rade sa hovorilo aj o firme Bayer, ktorú v blízkej dobe navštívia.

Showing 1 of 5 (5 Pages)Další stránka »